Gardedans

Het gardedansen heeft zich ontwikkeld tot een van de zwaarste takken van de danssport.
Om deze dans goed te kunnen uitvoeren moet je over een goede conditie en lenigheid beschikken.
Hier zal dan ook tijdens de les aandacht aan worden besteed.
In de danspassen die worden gebruikt zijn onder meer Russische, Slavische en Balkan invloeden te onderkennen.
Voor het Gardedansen wordt er gebruik gemaakt van polka muziek.
Binnen het garde dansen ook wel dansmarietjes dans genoemd, hebben wij 2 dansrichtingen Polka en Rheinische garde.

Rheinische garde:
Rheinische garde is een combinatie van polka en marsch, hierdoor komen er ook veel marsch passen in voor.
Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan beenworpen, gelijkheid, lenigheid, houding, uitstraling en grondelementen.
Acorbatische elementen en complexe passen zijn hierbij minder van belang.

Polka:
Bij polka komen in tegenstelling tot de rheinische garde veel complexe passen, sprongen en acrobatische figuren voor.
In deze richting wordt er naast de onderdelen van de rheinische garde ook aandacht besteed aan sprongkracht en acrobathiek.